HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 


Handledar- och lärarutbildning i Göteborg
Start 2 september 2022

Grundkurs i Stockholm
Start 24-26/3 2023

Kurs i Ego State Therapy
Göteborg, start 19-20/11 2022

 
 

 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Inger Davidsson, Stenåsavägen 1, 439 53 Åsa.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-12-05

 

Utbildning

Förutom kurser, föreläsningar och seminarier – som annonseras på annan plats här på hemsidan – anordnar föreningen via kretsarna regelbundet längre yrkesinriktade utbildningar.

Fyra terminers handledar- och lärarutbildning

Kursstart 13 januari 2023.

 

Grundutbildning del 1 och del 2

Grundutbildning omfattar 4 dagar/32 studietimmar per del.

Grundutbildning i klinisk hypnos OCH IMAGINATIVA METODER i Göteborg

Grundutbildning i klinisk hypnos i Stockholm

 

Grundläggande utbildning i psykoterapi, på integrativ grund med särskild inriktning på klinisk hypnos, motsvarande steg 1

 

2-årig utbildning i Klinisk medicinsk hypnos

SFKH Västra kretsen: ny tvåårsutbildning planeras.

Antal deltagare: 12.

Kursstart: Ej fastställd.

Kursansvarig: Västra kretsen i samarbete med Göteborgslärare.

Intresseanmälan skickas till: Lill Molén, ordf, lill@molen.org

 

2-årig utbildning i Klinisk hypnos

SFKH Östra kretsen: 2022–2023

Antal deltagare: 12.

Kursstart: 7–8 maj.

Kursansvarig: Östra kretsen i samarbete med Stockholmslärare.

Kursen är anpassad till liten grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta Ann Wilkens, 070-777 53 94, annwilkens3@gmail.com 

Kurs i Ego State Therapy

Kursen är anpassad till grupp om 12 deltagare. För frågor kontakta kursansvarig Sofia Strand, sospsykologkonsult@gmail.com.

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder