HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Grundkurs i Stockholm
Hösten 2024: anmäl intresse

Grundkurs i Valencia
25/9-3/10 2021

Grundkurs i Göteborg
Hösten 2024: anmäl intresse

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Markus Erosson, Västgötagatan 2 c, 722 11 Västerås.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2024-02-07

GRUNDUTBILDNINGAR

 


SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK
HYPNOS ÖSTRA KRETSEN INBJUDER TILL

Grundutbildning i klinisk hypnos och imaginativa metoder

När: 13–15 september, 11–13 oktober och 8–10 november 2024.

Var: Centralt i Stockholm.

Omfattning: 64 timmar, uppdelat på tre veckoslut, fredag 13–18, lördag och söndag 9–16.

Erfarna externa hypnos- terapeuter föreläser om hypnos och behandling/psykoterapi inom områden som smärta, basal kroppskännedom, sagor och metaforer, dissociation, trauma och identitet. Föreläsningarna följs upp och varvas med upplevelsebaserade gruppövningar.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, som psykologer, läkare, tandläkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, sjukhuskuratorer med flera.
Medlemskap i SFKH är en förutsättning för att gå kursen.

Kursavgift: 22 500 kr plus moms. Delbetalning är möjlig.

Anmälan: Senast 1 luli 2024.

Kursansvariga: Helène Trolin och Per Isaksson

Upplysningar och information om grundutbildningen

Helène Trolin info@trolinpsykoterapi.se 070-658 11 06

Per Isaksson perisaksson@aftpsykoterapi.se 076-046 05 72

 

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS Västra KRETsen  & Tussig Assessment AB INBJUDER TILL

Grundutbildning i evidensbaserad klinisk hypnos

Start efter intresseanmälan. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.

Omfattning: 64 lektionstimmar

Tid: Lördagar–söndagar 10:00–16:30 följande datum:
2024: 31/8–1/9; 21–22/9; 26-27/10; 23–24/11; 14–15/12.

Kursort: Göteborg

Pris: 22 500 kr + moms

Vid anmälan faktureras en anmälningsavgift motsvarande 10 % av kursavgiften, det vill säga 2 250 kr + moms av totalt 22 500 kr + moms. Resterande belopp faktureras inför kursstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej men garanterar en kursplats!

Målgrupp

Yrkesverksamma inom vård och omsorg eller närliggande områden, exempelvis psykologer, psykoterapeuter, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och kuratorer. Medlemskap i Svenska föreningen för klinisk hypnos rekommenderas.

Kursbeskrivning

Hypnos är ett medvetandetillstånd som präglas av förhöjd uppmärksamhet och aktivt fokuserad koncentration. Klinisk hypnos har god evidens för behandling av bland annat smärta, depression, posttraumatiskt stressyndrom och stressrelaterade spänningstillstånd. Studier visar också ett förstärkt resultat av kognitiv beteendeterapi då den kombineras med hypnos.

​Utbildningen ger kunskap om hypnosens rötter och utveckling samt dess evidensbaserade tillämpning inom ramen för terapi, handledning och pedagogik. Teoretiska undervisningsmoment inkluderar aktuella förklaringsmodeller för hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi. Vidare ges kunskap om hur klinisk hypnos används för att förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Kurslitteratur att välja bland

Elkins, G. (2022). Introduction to Clinical Hypnosis: The Basics and Beyond.

Enqvist, B. (2004). Inbjudan till trance: hypnos i vård och terapi. Stockholm: Mareld.

Finer, B. (2015). Lindra smärtan! Om medicinsk hypnos i smärtbehandling. Uppsala: 33 sidor.

Hammond, D.C. (red.) (1990). Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. New York: Norton.

O’Hanlon, B. (2009). A Guide to Trance Land: A Practical Handbook of Ericksonian and Solution-Oriented Hypnosis. New York: Norton.

Yapko, M. (2021). Process-Oriented Hypnosis. New York: Norton.

 

Intresseanmälan skickas till: Kursansvarig Emma Tussig, emma@tussig.com.

     

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder