HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 22-24/4 2021

Grundkurs i Valencia
25/9-3/10 2021

Grundkurs i Göteborg
Start 17 april 2020

Specialistkurs för psykologer

 

 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Uno Janhagen, Kvistgränd 5, 179 62 Stenhamra.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-06-10

GRUNDUTBILDNINGAR

 


SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS
Västra KRETsen INBJUDER TILL
 

GRUNDUTBILDNING I HYPNOS
i Valencia på Spaniens östkust

 

25 september till 3 oktober 2021

 

Omfattning: Omfattning 64 timmar

Plats: Valencia, Spanien. Resa bokar man själv. Valencia har bra flygförbindelser via Eurowings, Lufthansa, KLM. Enkelt boende, flera i samma rum, frukost och lunch ingår i priset. Om man vill ordna boende själv finns en uppsjö av hotell, hostels, lägenhetshotell att boka via hotels.com, eller booking.com.

Kostnad: kursavgift 21 000:- kr +moms. (Reservation för ändringar!)

Behöriga att söka: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård med legitimation från Socialstyrelsen, arbetar i ett team där hypnos används, eller studerande till sådant yrke, socionomer, auktoriserade av Socionomförbundet och i arbete under Patientsäkerhetslagen och beteendevetare med minst fil kand., basutbildning i psykoterapi och verksamma under handledning av leg psykoterapeut.
OBS! Genomförda grundkurser meriterar till 2-åriga utbildningar i Hypnos.

KURSBESKRIVNING.

SFKH har hållit utbildningar i hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år. SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symtom och livssituation, stress- och ångesthantering samt prevention, mm.

Utbildningen ger

•  kunskap om hypnosens teoretiska och kliniska rötter, och utveckling till modern behandlingsform samt moderna tillämpning inom ramen för psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk och existentiell psykologi,

• kunskap om evidens för hypnos i psykosomatik-, trauma-, smärt-, ångest- och depressionsbehandling,

• kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet,

kunskap om hur vårdpersonal arbetar med förändrade medvetandetillstånd och imaginativa metoder utifrån olika kompetensområden och i team,

• grundkunskap om analytiska, utforskande, symtomlindrande och jagstärkande hypnos interventioner,

• kännedom om aktuella förklaringsmodeller om hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi.

Hypnosens teoretiska och kliniska rötter, utveckling till modern behandlingsform med förankring i neurologisk, psykodynamisk, kognitiv, relationell och utvecklingspsykologisk teori. Definition hypnos och förändrade medvetandetillstånd. Hypnos för att lugna och reglera spänning, oro och stress och smärta. Trance och självhypnos som jag-stärkande och läkande, bearbetande och omstrukturerande. Specifika hypnostekniker. Kreativa och icke verbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Fokusering och intensiv bearbetning på symbolisk och emotionell nivå. Konstruktivt användande av särskilda fenomen i behandlingsrelationen. Ramar, kontrakt och etik. Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Litteraturlista för individuella val

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005 2nd.ed) Hypnotherapeutic Techniques 2E. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 2003, 1, 36-43.

Enqvist, Björn: Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Sthlm: Insidan.

Hammond, C. (editor) (1990) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. W.W. Norton & Co. (Finns på amazon.com och adlibris.com)

Hunter, M.E. (2007) Healing Scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Carmarthen, Wales: Crownhouse Publ. (Utdrag spec. barn/ungdom.)

Wormnes, B, Hillestad, P & Wikström, P-O. (1992) Hypnos i teori, metodik och terapi. Sthlm: Natur & Kultur.

Ljudfiler för stresshantering, självhypnos, mm. Carolusson, S. Stresshantering I& II, Läkande Visualisering III, Kroppens inre lugn IV.

www.hypnosforeningen.se ”Frågor och svar”, Behandlings- och Behörighetsfrågor. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. ISH Code of Ethics.

Kursansvarig

Josefina Hansen

Lärare

Josefina Hansen: leg. tandläkare, psykoterapi steg I, cert. ego state.

Susanna Carolusson: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Stefan Fransson: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, specialist i klinisk psykologi.

Ansökan och förfrågningar

skickas till Josefina Hansen josefina@tandhugget.se, 070-373 77 57.

Styrk din legitimation eller din högsta examen, uppge arbetsplats och arbetsgivare, personnummer och postadress. Besked om antagning meddelas löpande. Antagna bekräftas och garanteras sin plats löpande och när medlemsavgiften till SFKH och kursavgiften betalats in.

 

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS Västra KRETsen INBJUDER TILL

GRUNDKURS i Hypnos och Imaginativa metoder

Start 17 april 2020

Omfattning: 64 lektionstimmar

Tid: 17-18-19 april, 2-3 maj, 22-23-24 maj 2020

 

 

 

 

 

 

KURSBESKRIVNING

SFKH har hållit utbildningar i hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år.

SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

SFKH organiserar endast kurser för personer i vårdyrken med legitimation från Socialstyrelsen. Kursen är ackrediterad som specialistkurs, av Sveriges Psykologförbund.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symptom och livssituation, stress- och ångesthantering samt prevention, mm.

TIDER

Fred 17 april 13:0018:00
Lörd 18 april 09:0016:00
Sönd 19 april 09:0016:40

Lörd 2 maj 09:0016:00
Sönd 3 maj 09:00-14:00

Fred 22 maj 09:0017:20
Lörd 23 maj 09:0015:20
Sönd 24 maj 09:0014:00

Plats: Andra Långgatan 44, ”Tandhugget”

Kostnad: 19 000:- kr +moms. (Med reservation för ändringar!)

Utbildningen ger kunskap om hypnosens rötter och utveckling samt moderna tillämpning inom ramen för psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk och existentiell psykologi,

kunskap om evidens för hypnos i psykosomatik-, trauma-, smärt-, ångest- och depressionsbehandling, kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet,

kunskap om hur vårdpersonal arbetar med förändrade medvetandetillstånd och imaginativa metoder utifrån olika kompetensområden och i team,

grundkunskap om analytiska, utforskande, symptomlindrande och jagstärkande hypnosinterventioner,

kännedom om aktuella förklaringsmodeller om hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi.

Kursinnehåll i 64 lt lärarledda seminarier

Hypnosens teoretiska och kliniska rötter, utveckling till modern behandlingsform med förankring i neurologisk, psykodynamisk, kognitiv, relationell och utvecklings-psykologisk teori. Definition hypnos och förändrade medvetandetillstånd. Hypnos för att lugna och reglera spänning, oro och stress. Trance och självhypnos som jag-stärkande och läkande, bearbetande och omstrukturerande. Specifika hypnostekniker. Kreativa och ickeverbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring.Fokusering och intensiv bearbetning på symbolisk och emotionell nivå. Konstruktivt användande av särskilda fenomen i behandlingsrelationen. Ramar, kontrakt och etik.

EXAMINATION

För godkänt resultat krävs 75 % närvaro. Professionellt omdöme i övningar.

Kriterier för godkänt, teori: Godkänd individuell hemuppgift.

Examination i klinisk tillämpning: Individuell tillämpning av hypnos med kurskamrat som ”patient” och lärare som observatör, med feedback och lärandediskussion. Kriterier för godkänt, praktik: Visad lyhördhet i övningar, för ”patientens” inre tillstånd och visad balans mellan en inlyssnande hållning och aktiva hypnosinterventioner. Deltagarna förväntas inte ha kompetens att använda hypnos efter kursen, men kommer att uppmuntras att praktisera klinisk hypnos under handledning innan och under fortsättningskursen.

Litteraturlista för individuella val

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005 2nd.ed) Hypnotherapeutic Techniques 2E. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 2003, 1, 36-43.

Enqvist, Björn: Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Sthlm: Insidan.

Hammond, C. (editor) (1990) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. W.W. Norton & Co. (Finns på amazon.com och adlibris.com)

Hunter, M.E. (2007) Healing Scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Carmarthen, Wales: Crownhouse Publ. (Utdrag spec. barn/ungdom.)

Wormnes, B, Hillestad, P & Wikström, P-O. (1992) Hypnos i teori, metodik och terapi. Sthlm: Natur & Kultur.

Ljudfiler för stresshantering, självhypnos, mm. Carolusson, S. Stresshantering I& II, Läkande Visualisering III, Kroppens inre lugn IV.

www.hypnosforeningen.se ”Frågor och svar”, Behandlings- och Behörighetsfrågor. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. ISH Code of Ethics.

LÄRARKOLLEGIUM

Kursansvarig och lärare Josefina Hansen, leg. tandläkare psykoterapeut steg I, ego state certifierad.

Susanna Carolusson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Övriga lärare Sofia Strand, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Lärare och Examinator specialistkursen Stefan Fransson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, specialist i klinisk psykologi.

ANSÖKAN

Behöriga att söka är Psykologer med legitimation från socialstyrelsen.

Ansökningsförfarande Skicka in din ansökan med e-post. Inkomna ansökningar beaktas så länge platser finns. Styrk din legitimation eller din högsta examen, uppge arbetsplats och arbetsgivare, personnummer samt din mejl- och postadress. Besked om antagning meddelas löpande. Antagna bekräftar och garanteras sin plats när medlemsavgiften till SFKH och kursavgiften betalats in (fakturera erhålles då ansökan inkommit).

Ansökan skickas till: Josefina Hansen. email; josefina@tandhugget.se

 

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK
HYPNOS ÖSTRA KRETSEN INBJUDER TILL

Start 22 april 2021 (första blocket digitalt)

Omfattning: 64 lektionstimmar

Målgrupp: Psykologer, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socionomer m.fl. Medlemskap i SFKH är en förutsättning för att gå kursen.

OBS! Genomförd grundkurs meriterar till 2-årig utbildning i Hypnos.

 

KURSBESKRIVNING

Hypnos är ett väl beprövat och verksamt redskap med gediget stöd i forskningen bl a vid behandling av smärta, depression, PTSD och somatiska sjukdomar. Studier visar också att ett förstärkt resultat av KBT-behandling då den kombineras med hypnos.

Den kliniska hypnosens rikhaltiga erfarenhet av att arbeta med förändrade medvetandetillstånd, att med hjälp av ord och bilder nå en djupare nivå inom individen, utgör utbildningens grund. Den kompletteras bland annat med modern kunskap om neurovetenskap, inlärningspsykologi och relationell psykologi. Stor vikt läggs vid att kunna förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. För många klienter är denna stabilisering ett värdefullt mål i sig. Men den är också en förutsättning för bearbetning vid svårare problematik. Hypnos i förändringsarbete fokuserar på individens unika historia och strävar efter att hitta och aktivera egna inre resurser. Behandlare som använder klinisk hypnos upplever ofta att arbetet är mindre tungt, mer kreativt och lustfyllt. Du får tillägna dig unika redskap som blir till hjälp både i klientarbete och på ett personligt plan.

Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Exempel på kursinnehåll:

 • Hypnosens historia och framväxt.

 • Vad är hypnos och förändrade medvetandetillstånd?

 • Hur förstå klinisk hypnos utifrån modern neurovetenskap.

 • Teorier om förändrade medvetandetillstånd (FMT).

 • Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.

 • Trans och självhypnos för resursinstallationer och återhämtning, självhypnos i förhållande till vakna traumainducerade transtillstånd och dissociation.

 • Olika sätt att inducera, fördjupa och avsluta trans.

 • Ordens betydelse, användning av metaforer.

 • Ideomotorisk respons.

 • Imaginativa metoder.

 • Shorr-övningar.

 • Transtillstånd i kreativt gestaltande metoder i behandlingsarbete.

 • Orientering om användandet av hypnos i psykoterapi, t ex ego-state arbete.

 • Fallbeskrivningar ges från medicin, psykoterapi, odontologi och motiverande hälsoarbete. Problemområden kan vara fobier, prestationsångest, tandvårdsrädsla, psykosomatik och olika former av smärta och trauma.

TIDER

Vårens datum blir digitalt på Zoom:

Torsdag 22 april 18–21
Fredag 23 april 13–17
Lördag 24 april 9–12

Torsdag 6 maj 18–21
Fredag 7 maj 13–17

Torsdag 16 september 13–18
Fredag   17 september 09–17
Lördag   18 september 09–13

Torsdag 21 oktober 13–18
Fredag  22 oktober 09–17
Lördag  23 oktober 09–13

Kursavgift: 19 500 kr plus moms. Delbetalning är möjlig.

LÄRARE

Eva Eriksson-Block, leg psykolog, hypnosterapeut, cert EMDR-terapeut med bred och lång erfarenhet av arbete med ungdomar, trauma samt även sexuella dysfunktioner. Medförfattare i Vad har du varit med om: PTSD och dissociation hos barn och unga. Förekomst, diagnostik och behandling (Gerge, red. 2013) och Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red. 2013).

Christina Lillieroth, leg psykolog, spec i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi. Christina är även hypnospsykoterapeut och driver sedan knappt 20 år en privat psykoterapipraktik på Södermalm i Stockholm. Medförfattare i Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg (Gerge, red., 2013).

Aida Plesan, MD, PhD, smärtläkare och anestesiolog med lång klinisk erfarenhet och upprepat publicerad.

Gunnar Rosén, PhD, leg psykolog, spec i klinisk psykologi. Gunnar är en erfaren hypnosterapeut med stor erfarenhet av behandling av smärtproblematik. Gunnars avhandling The phantom limb pain – models for understanding and treatment kom 2002. Dessutom har Gunnar bl a skrivit Gruppebehandling av pasienter med kroniske smerter. Tidsskrift for norsk lægeforening, (1990) 110: 3602-3604 och Different Brain Areas Activated during imagery of Painful and Non-painful “Fingermovements” in a subject with an amputated arm. Neurocase, (2001)7, samt är redaktör till Klinisk hypnos vid smärtbehandling: metod och evidens, (tillsammans med A. Gerge, Insidan 2011).

Gabriella Rudstam, fil mag i musikterapi, leg psykoterapeut, handledare, dipl uttryckande konstterapeut, hypnosterapeut, cert. somatic experiencing practitioner, cert EMDR handledare och fellow of BMGIM (the Bonny method of Guided Imagery and Music). Hon har lång erfarenhet av att arbeta med komplex traumatisering och dissociation och är även medförfattare till Kreativt Gestaltande Psykoterapi (Gerge et al, 2010).

Ann Wilkens, fil kand, leg psykoterapeut och cert. hypnosterapeut. Ann har lång erfarenhet av arbete med patienter med komplex traumatisering och dissociation. Hon har särskilt arbetat med sexuell traumatisering, våld i nära relationer samt anknytningstrauma och handleder och föreläser också inom dessa områden.
 

Kursansvariga

Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com, 072-242 77 77
Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com, 070-777 53 94

Anmälan till kursen senast 20 mars 2021
Anmälan per e-post till Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com.
Styrk din legitimation eller relevant examen, uppge arbetsplats samt arbetsgivare, din privata telefon, e-postadress samt postadress. Besked om antagning meddelas fortlöpande.

KURSLITTERATUR att välja från

 

Barabasz, A.F., Olness, K., Boland, R. & Kahn, S. (2010). Medical Hypnosis Primer: Clinical and Research Evidence. New York: Routledge.

Barabasz, A.F. & Watkins, J.G. (2005). Hypnotherapeutic techniques, (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.

Enqvist, B. Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009). Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv. Stockholm: Insidan.

Gerge, A. (2013). Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Stockholm: Insidan.

Gerge, A. & Rosen, G. (red) (2011). Klinisk hypnos vid smärtbehandling – metod och evidens. Stockholm: Insidan.

Hammond, C. (Ed.) (1990) Handbook of hypnotic suggestions and metaphors, New York: W.W. Norton & Company.

Norrsäll, Nils (2016). Hypnos, avslappning, suggestion ur kbt-perspektiv.

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder