HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-09-07

Etiska regler vid användning av estradhypnos

How a hypnotism show left teen girls in a trance

A group of 13- and 14-year old girls recently fell under a mass trance after attending a hypnotism act at their private high school in Quebec. The inexperienced 20-year-old hypnotist -- who claimed to have had about 14 hours of instruction -- had to call on his instructor to help snap the girls out of it, according to a CBC News report.
Se även: artikel av Cari Nierenberg.

Etik och lagbrott, två aktuella ärenden

TV5 i Göteborg har anmälts av SFKH, genom ordförande Susanna Carolusson, för brott mot ordningsstadgan. Februari 2009.

Ärendet ska utredas. TV-sändningar anses inte som underhållning i den mening som åsyftas i den aktuella lagen. Där är det fråga om allmän sammankomst. Polisen ska nu utreda om det var en allmän sammankomst, när TV5 spelade in hypnosavsnittet. Socialstyrelsens jurist Tesi Aschan har i samråd med Rikspolisstyrelsen redan konstaterat att det är underhållning om publik sitter i studion, vilket varit fallet så vitt vi känner till. Vi har emellertid inget bevis för att dessa inspelningar ägt rum, så det får TV5 svara på själva.

Just nu ligger ärendet hos polisen i Kortedala, Göteborg. Polisman Tomas Zackrisson ringde upp mig. Han tog anmälan på fullaste allvar. Jag berättade för honom att scenhypnotisörer kan vara mycket skickliga i att hypnotisera och att det är ett kraftfullt verktyg som kan ställa till med skada i ett sådant sammanhang.
Polisens ord: "Ja, det tvivlar jag inte på. Det spelar ju ingen roll hur duktig och skicklig en person är på att hypnotisera. Frågan är om man vill vara professionell och arbeta med hypnos seriöst, inte för att underhålla folk, utan för att hjälpa människor."

Även om polisens personliga inställning är ointressant för resultatet av utredningen, så gagnar det oss att han har en seriös attityd. och man blir glad av att möta så insiktsfulla personer utanför de sakkunnigas krets.

Seriositet hade även den poliskvinna i Jönköping, som ringde upp mig med anledning av SFKH:s anmälan mot en annonsering av hypnosterapi och hypnoanalys, utförd av en person utan vårdlegitimation och utan klinisk behörighet att behandla. Annonseringen ger intryck av professionell klinisk behandling med hypnos, vilket strider mot Patientesäkerhetslagen.

Jag har till min glädje mött seriösa, professionella och engagerade poliser, på två orter, som oberoende av varandra, såvitt jag vet, tillstått hur ovana de är vid sådana ärenden, att de saknar erfarenhet och kunskap, men att de finner anmälan både viktig och intressant att utreda. De förstod tveklöst och omedelbart våra etiska aspekter.

 

Yttrande till Socialstyrelsen angående estradhypnos

Socialstyrelsen har bett SFKH yttra sig angående en ansökan om tillstånd att utöva estradhypnos. Här kan du läsa remissvaret sin helhet. Namnet på handläggaren på SoS har tagits bort eftersom PUL hindrar oss att publicera detta.

Till
/namn
Enheten för juridik och förvaltningsärenden
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Socialstyrelsen
Stockholm 9 juni 2005

Angående ansökan om tillstånd för estradhypnos.

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH) har i mail av den 7 juni i år beretts tillfälle att yttra sig över en ansökan om att få Socialstyrelsens tillstånd att bedriva estradhypnos. Planerna för estradhypnos gäller en omfattande turnering i Sverige med ”Underhållningsakten SAILESH — världens roligaste hypnotisör". Föreställningar har bokats i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Norrköping, Örebro, Uppsala, Sundsvall och Umeå.

SFKH har drygt 500 medlemmar med kompetens i klinisk hypnos inom yrkesgrupper som leg. läkare, leg. tandläkare, leg. psykologer och leg. psykoterapeuter. SFKH tillämpar enligt sina stadgar ISH:s (International Society of Hypnosis) "Code of Ethics". Enligt ISH:s “Code of Ethics” paragraf 4 får hypnos inte användas i samband med någon form av underhållning.

Troligen kan riskerna i samband med estradhypnos beskrivas som i allmänhet tämligen små så länge ingen av de deltagande har någon form av bakomliggande psykisk störning eller en latent disposition för psykisk störning. Ett stort problem är att ingen kan veta hur det ligger till med det när estradhypnosen börjar. En psykolog eller psykoterapeut med kompetens i klinisk hypnos kan behöva åtskilliga sessioner innan det står helt klart att klientens personlighetsstruktur gör att användning av hypnos är lämplig och inte kontraproduktiv

Även om man bortser från riskerna för psykosgenombrott och andra allvarliga konsekvenser för känsliga personer finns en etisk aspekt i samband med estradhypnos som har att göra med att deltagare görs till offentligt åtlöje. Själva syftet med estradhypnos är ju att mot avgift erbjuda publiken underhållning och ju mer publiken tycker att den deltagande är komisk desto bättre är showen. Man kan fundera över hur den person som blev förödmjukad och till offentligt åtlöje upplever sig själv efteråt.

Det finns väl dokumenterade fall där deltagande i scenhypnos orsakat allvarliga psykiska skador. Som exempel kan nämnas att en kvinna av Högsta Domstolen (High Court) i UK helt nyligen tilldömts ett skadestånd på 6.500 engelska pund med anledning av psykiska skador som uppstått i samband med deltagande i estradhypnos. Vid pläderingen i domstolen hävdade kvinnan att hon som följd av sitt deltagande i scenhypnos utvecklat en depression och sedan två gånger försökt begå självmord. Se vidare BBC Online.

Det finns varken utrymme eller tid att här gå djupare in på och utveckla argumenten för att SFKH i likhet med ISH tar en så stark och kategorisk ställning mot scenhypnos. Vi kan nämna att SFKH:s etiska grupp arbetar med att utarbeta en rapport där SFKH preciserar och motiverar sin syn på estradhypnos. När den rapporten är klar kommer vi att översända den till Socialstyrelsen.

Med Vänliga Hälsningar
För Styrelsen SFKH
Sten Lindahl, Ordf. SFKH (2005)
Staffan Boo, ansvarig för SFKH:s etiska grupp (2005)

 

Estradhypnos på Norrlands nation i Uppsala

Margot Holmberg bevittnade estradhypnotisören Sailesh show i Uppsala och skrev en insändare i Uppsala Nya Tidning.

"Vi som arbetar seriöst med hypnos, läkare, psykoterapeuter, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor får strida ännu mer mot alla fördomar som finns kring klinisk hypnos efter sådana shower."
Läs hela insändaren i UNT.

Förnedringsshow på Norrlands nation

2005-11-26

Inledningen är förförisk. Rummet fylls av häftig musik och hypnotisören Sailesh röst dånar ut i lokalen.
Så småningom gör han entré till tonerna av den dramatiska musiken Carmina Burana.
Försökspersonerna lockas upp på scenen för att bli "kvällens stjärnor" sedan han garderat sig för att psykisk sjuka, drogmissbrukare, berusade personer och naturligtvis de som är emot honom inte skall delta.
Efter några hypnosövningar, där människor plockas bort som inte går ned i djuphypnos, kan showen börja. Det börjar litet försiktigt men sedan blir förnedringarna på scen alltmer påtagliga. Sexuella inslag, lek med könsidentiteter, förlöjligande inslag där alla blir hundar o s v ingår i arsenalen. Jag böjer huvudet av skam, skrattet fastnar i halsen och jag undrar om de andra skrattsalvorna är av samma kvalitet?

Vi som arbetar professionellt med hypnos vet att psykiska sammanbrott har hänt vid s k estradhypnos, där man hela tiden leker med skamkänslor — de känslor som är svårast att bära. I vår narcissistiska kultur exploateras och kommersialiseras människors själsliv. Vi behöver mer och mer själslig kittling för att känna oss levande och motverka den inre tomheten. Det enda viktiga verkar att bli sedd till vilket pris som helst.

Ett etisk förhållningssätt har kommit mer och mer på avvägar, så när vi skrattar åt människor som gör bort sig måste vi fråga oss vart vi är på väg i vår människosyn?
Dessutom upplyste TV4 efter föreställningen att den var inspelad men att deltagarna kunde säga ifrån efteråt. Ytterligare ett övergrepp.
I Ordningslagen för allmänna sammankomster står det att Socialstyrelsen måste godkänna estradhypnos. Det har socialstyrelsen gjort och vi riktar givetvis kritiken även mot den.
Vi som arbetar seriöst med hypnos — läkare, psykoterapeuter, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor — får strida ännu mer mot alla fördomar som finns kring klinisk hypnos efter sådana shower.

Margot Holmberg
legitimerad hypnospsykoterapeut
medlem i Svenska föreningen för klinisk hypnos

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder