HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-08-08

Bokanmälan

 

Mamma var psykopat, jag blev psykolog
av Susanna Carolusson

Visto förlag, Lerum 2022

ISBN: 978-91-7885-768-5

Bokanmälan

Efter att ha sträckläst denna bok vill jag tacka författaren för att ha fått vara medresenär i en livsresa. En livsresa som kunde ha fått ett mindre lyckligt förlopp. Jag fascineras av hur en berättarteknik att väva samman händelser från olika tidsepoker, drömsekvenser och sammanhållet av släktforskning och psykologiska tolkningsramar ger en fördjupad förståelse och närmast filmisk effekt. En berättarröst som ur ett självupplevt perspektiv är lika skoningslös mot sig själv som mot den omgivande vuxenvärlden. Jag fann en sann njutning i att återminnas de tidstypiska uttrycken, så kännetecknande för Göteborg under 50-talet fram till dags dato. Vittnesmål om barnets utsatthet, lojalitet till föräldrar och obändiga förmåga till att utveckla bemästrandestrategier för sin känslomässiga överlevnad. Berättelser som kryddas av en underfundig humor.

Läsaren bjuds in som en tidsresenär att reflektera kring ord och ords (personliga) betydelser, modet i att våga vara tydlig, metaforer, dubbla budskap, icke verbal kommunikation. Ja, hela spektrat av mänskligt relaterande.

Läsupplevelsen kuggar i mitt inre och bjuder parallellt på en personlig resa i det inre, återuppväcker nyfikenheten på egen dåtid, nutid och framtid. Hur familjehemligheter och deras narrativ med destruktiva relationsmönster transporteras vidare generation efter generation. Att dessa fenomen tenderar att upprepas under olika skepnader fram till dess något friskare och stabilare tillförs så att dessa upprepningsmönster kan börja att läka ut.

För att förstå en människa behöver vi förstå livshändelser och deras påverkan generationer tillbaka i tiden. Susanna Carolusson riktar sin kommunikation till såväl medvetna som omedvetna nivåer inom läsaren. Förmedlandet av barns villkor, vad grannar, vänner och skola kan uppfatta bakom den yttre fasaden, skriven på ett språk som bara är givet en erfaren psykolog och psykoterapeut med unika egenskaper. En bok som jag varmt kan rekommendera både till erfarna kliniker och en bredare allmänhet.

Stefan Fransson

Psykolog, psykoterapeut,
handledare & lärare i psykoterapi,
hedersmedlem SFKH

 

Recensioner

Bokens berättelser spänner brett över generationer och borrar djupt i det psykologiska. Susanna gestaltar såväl barns som vuxnas inre värld och yttre upplevelser. Hon undersöker och beskriver, såväl analytisk som poetiskt, hur familjen kan både forma och fjärma en människa i utveckling.

Stina Hindström, leg. psykolog, inriktning barn, unga och familjer

Enastående, fascinerande i sin tragik, ett tidsdokument som belyser och förklarar. Så oerhört mycket nedlagt arbete, inte minst på research. Författarens höga grad av självutlämnande tyder på stort mod som tillsammans med professionalism gör innehållet intressant, unikt och värdefullt. Författaren har lyckats skapa en frimodig och fängslande skildring av hur världen förändrats och hur hennes människoblivande gestaltats.

Börje Vickberg, författare

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder