HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 


 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Inger Davidsson, Stenåsavägen 1, 439 53 Åsa.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-11-30


 

Introduktion i Hypnos
för hela Tandvårdsteamet

Plats: Göteborg

Tid: 2019-02-26

Pris. 250 kr

Kursbeskrivning

SFKH har hållit utbildning i Hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år. SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symtom och livssituation, stress-, och ångesthantering samt prevention, mm.

Kursinnehåll

Kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet.

Tillämpning: Smärtlindring, stress och ångest i samband med tandvård, smärtlindring.

Ansökan skickas till:

Tandhugget
att: Josefina Hansen
Andra Långgatan 44
413 27 Göteborg.

Kontakt och information: josefina.hansen@hypnosforeningen.se.
 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder