Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

  

HypnosNytt är medlemstidning för SFKH  och utkommer med fyra nummer per år.

HypnosNytt innehåller bland annat aktuell information om föreningens aktiviteter; lokala arrangemang, kurser och utbildningar, men även intervjuer, fallbeskrivningar, litteraturrecensioner och aktuell debatt.

HypnosNytt ingår i medlemskapet,
men kan även prenumereras på av ickemedlemmar.
Prenumerationspris 550 kr (inom Europa).

Utgivningsplan: mars, juni, september och december.
Manusstopp: den 1:a i månaden innan respektive utgivningsmånad.
Ansvarig utgivare: Michael Rundblad, michael.rundblad@hypnosforeningen.se.
Redaktör: Stefan Fransson, hypnos@telia.com.
 

 

Du kan beställa äldre exemplar av hypnos och HypnosNytt.
Exemplar från:
1974-1984 50 kr • 1985-1995 70 kr • 1996-2000 90 kr • 2001-2009 110 kr
25 % rabatt vid beställning av 3-6 exemplar
50 % rabatt vid beställning av 7 eller fler exemplar
Priserna inkluderar porto inom Norden.

Leverans sker under förutsättning att efterfrågade exemplar fortfarande finns i lager.
I lager finns hypnos och från 1985, och enstaka äldre exemplar.
Beställning skickas till: SFKH kansli, Göteborg, e-post kansli@hypnosforeningen.se.

 

Här kan du hämta innehållsförteckningar från tidigare utgivna HypnosNytt, från 1974 och framåt

 

Innehållsförteckning omfattande artiklar som publicerats i "HYPNOS" under årens lopp kan även fås efter hänvändelse till SFKH:s kansli.

  

Copyright © SFKH 2012-07-01

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder