HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2020-05-01

 

Styrelsen för Svenska föreningen för klinisk hypnos

Styrelsemedlemmar

 

 

 

 ORDINARIE STYRELSEMEDLEMMAR 

Josefina Hansen
Ordförande, ISH COR, ESH COR
josefina.hansen@hypnosforeningen.se
Göran Skarman
Skattmästare
goran.skarman@hypnosforeningen.se
Michael Rundblad
Ledamot, ISH COR
michael.rundblad@hypnosforeningen.se

Michael är psykolog/psykoterapeut samt handledare i Borlänge och har varit medlem i dryga 30 år. Han är intresserad av psykoterapifrågor och vill verka för möten mellan olika kunskapstraditioner där hypnosbehandling har en given plats.

 

Inger Davidsson
Ledamot
inger.danielsson@hypnosforeningen.se 
Markus Erosson
Ledamot
markus.erosson@mecae.se
 

SUPPLEANTER

Susanne Richter
Suppleant 

susanne.richter@hypnosforeningen.se

 

Per Iskaksson
Suppleant

perisaksson@hypnosochsamtal.com

 

 ADJUNGERADE TILL STYRELSEN

Kanslist Eva Cullberg
kansli@hypnosforeningen.se

Magnus Bjurhammar
Hemsidan
web@hypnosforeningen.se  

Stefan Fransson
Medlemsrevisor
stefan.fransson@hypnosforeningen.se

Gustav Gybrant
Medlemsrevisor
g_gybrant@hotmail.com

Christina Lillieroth
ESH representant
christina.lillieroth@hypnosforeningen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALBEREDNING

Eva Block-Eriksson, östra kretsen

Frida Falk, västra kretsen, sammankallande

 

   
   
 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder