HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-01-25

 

Betty Alice Erickson, dog den 17 januari 2019,

i sitt hem i Dallas, efter en lång tids kamp mot cancer

 

Jag hade glädjen att lära känna henne, dels i den rörliga grupp av kvinnor som på Consuelo Casula's initiativ startade föreläsningsserien Women's Voices. Det var olika konstellationer, där Betty och jag ingick i gruppen en period, samtidigt som vi skrev boken på samma motiv, en bok som tyvärr publicerades enbart på italienska. Betty var angelägen att översätta den, men hon hann inte.

På en tysk-nepalesisk medicinsk konferens i Katmandu fann vi varandra ånyo, då hon intresserade sig för kommunikationssvårigheterna som jag föreläste om, och där min afasidrabbade son deltog. Betty sökte sig till oss på luncherna och intresserade sig för den halvt non-verbala kommunikation vi tvingats utveckla. Med en bekräftande äkta värme menade hon sig se sin fars, Milton Erickson, förhållningssätt i min balansgång mellan insiktsorienterande förtydliganden och kärleksfullt bekräftande språk med en person som på ett kränkande vis förlorat kognitiva färdigheter. Hon hade ju kunnat göra något roligare i pauserna än att umgås med oss! Men uppenbarligen såg hon värdet av de små enkla mötena. Vi träffades på flera konferenser och hon var imponerande med sin förmåga att lyfta människor i sin omgivning, aldrig ytligt, aldrig insmickrande, utan baserat på skarp iakttagelseförmåga.

När jag bjöd in henne att föreläsa på SFKH:s årsmöte i Göteborg 2008, blev våra medlemmar mycket förtjusta. För somliga blev hon en sann förebild i konsten att stärka klientens positiva resurser. Förra året fick jag veta att hon även varit i Ryssland, där hon var så uppskattad att de bad mig locka henne med som lärare i den hypnosutbildning som vi startat där. Under 2018 har jag sökt kontakt, men inte fått svar, och nu vet jag skälet.

Betty Alice Erickson blev strax över 70 år, alldeles för ung och vital, med så mycket kvar att ge. Hon var som så många verkligt kompetenta psykoterapeuter, både omtänksam och känslig. Jag vet att hon var sårad över ryktet som spreds, att hon red på vågen av sin Milton Ericksons berömmelse. Hon högaktade sin far, och en av de bästa böckerna om hans arbetssätt genom åren skrevs av Dan Short och Betty Alice Erickson tillsammans. Det hindrade inte att hon också hade en alldeles egen kompetens! Jag är tacksam över att ha haft henne i min nära vänkrets!

Susanna Carolusson

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder