HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2016-05-28

Kretsar i Svenska föreningen för klinisk hypnos
 

Ur stadgarna:

§ 1 Syfte och sammansättning

Mom 2 RF har sin huvudsakliga verksamhet utövad i regionvisa sektioner benämnda Kretsar. Dessa har lokala styrelser, som handhar ekonomi, utbildning m.m. inom respektive krets.

Medlemskap i föreningen innebär också medlemskap i en geografiska krets. Kretsarna är de som står för alla medlemsaktiviteter och ger tillgång till ett nätverk av kollegor. Ansvaret för Riksföreningens årsmöte roterar mellan kretsarna.

 

Östra kretsen

Ordförande: Anna Gerge, anna@insidan.se


Kretsinformation Stockholm

Stockholmskretsen
Västra kretsen

Ordförande: Sofia Strand
Mobil: 073-903 03 94
E-post: sospsykologkonsult@gmail.com

Kretsinformation Västra

Västra Kretsen
Södra kretsen

Ordförande: Adam Löfving
tel. 031-84 96 84, 076-307 45 84
e-mail.adam@lofving.info
e-mail.adam@habo.net

Kretsinformation Södra

Södra Kretsen
 
Norra kretsen

Norra kretsen har ingen styrelse fn.

Kretsinformation Norra

 

Norra Kretsen

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder