HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Avancerad kurs i Ego State-terapi, Göteborg
Start 17 maj 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2019-01-15

 

 

Västra kretsen

 

SAVE THE DATE:
9-10 mars 2019

För SFKH:s årsmöte i Göteborg!


 

Vid Hypnosföreningens årsstämma 9–10 mars 2019 i Göteborg kommer Mark Jensen, professor vid University of Washington hålla föreläsning och workshop under rubrikerna "Hjärnoscillationer och hypnos: Empiriska fynd och behandlingsimplikationer" och "Hypnos för ökat välbefinnande hos patienter med kronisk smärta".

Som kliniker och forskare har Mark Jensen utvecklat och studerat effektiviteten av olika psykosociala smärtbehandlingar, och genomfört nationella och internationella workshops om dessa behandlingsmetoder under tre decennier. I hans kliniska praktik kombineras kognitiv beteendeterapi, hypnos och motivationsarbete för att hjälpa patienter att bättre hantera kronisk smärta och dess effekter på deras liv.

Mark Jensens forskning fokuseras på utveckling och utvärdering av mätning av smärta, smärtuppfattningar och kopingstrategier för hantering av smärta, och utveckling och utvärdering av psykosociala interventioner vid smärta. Hans undervisning fokuseras kring mentorskap för doktorander i de färdigheter som krävs för att utveckla en framgångsrik forskarkarriär inom rehabiliteringsvetenskap.

Mer information kommer!
Västra kretsens styrelse

 

Kallelse til SFKH:s årsmöte 2019  »»

 

Styrelsen för Västra Kretsen 2018-19

Ordförande: vakant
Kassör: Magnus Wentzel
Ledamöter: Josefina Hansen, Lars-Olof Arnoldsson, Michael Rundblad. 1 vakant plats.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 94 09 32-7

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder