HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 25 april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-11-06

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

 

SAVE THE DATE:
9-10 mars 2019

För SFKH:s årsmöte i Göteborg!

Mark Jensen, Professor Washington University håller föreläsning och workshop under rubrikerna "Hjärnoscillationer och hypnos: Empiriska fynd och behandlingsimplikationer" och "Hypnos för ökat välbefinnande hos patienter med kronisk smärta".

Mer information kommer!
Västra kretsens styrelse

 

 

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2018 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christer Lallerstedt, epost@psykologlallerstedt.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, louise.ehrenborg12@bredband.net
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com

Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Suppleant: Jeanette Åberg, sq.inspiro@spray.se

Revisor: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Revisorssuppleant: Ksenia Startseva-Lora

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Anna Kharatinova, anna_kharitonova@yahoo.se, Gabriella Rudstam.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder