HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

2-årig utbildning i Sthlm
med start 7–8 maj 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2022-05-08

 

 

Östra kretsen

NyhetsBrev maj 2022

Påminnelse: Medlemsmöte 12 maj om Gallegos m m.
Workshop med Marit Eneström 19 september.
Kamrathandledning 6 oktober och 17 november.

    

    

   

Våren har förstås kommit olika långt i olika delar av vårt avlånga land.

Här i Stockholm där jag sitter och skriver har vi den bästa tiden, i mitt tycke, med allt det vackra som redan kommit och allt vi har framför oss i vårens tid. Och samtidigt påminns vi dagligen om kriget i vår närhet som är så smärtsamt och skrämmande.

Vi kan alla behöva hämta kraft i naturen, eller vilka kraftkällor vi har. Med våra arbeten bidrar vi på olika sätt till människors läkning och behöver själva fylla på, bland annat med hjälp av hypnosen. Och mötena i vår förening är ett sätt att både få vila och energi. Här kommer information om det kvarvarande medlemsmötet på torsdag den 12 maj. Höstens program har börjat ta form och det första mötet annonseras längre ner. Vid årsmötet avtackade vi Dolores Hildebrandt och Maria de Vylder som lämnade styrelsen efter flera års trogna insatser. Vi välkomnade en ny styrelsemedlem, Heléne Trolin som är psykoterapeut verksam i Uppsala. Senare i höst planeras ett medlemsmöte med undertecknad om Hypnos och dissociation samt en träff med glöggmingel innan jul. Mer information om detta efter sommaren.

 


Hypnos utanför terapirummet. Medlemsmöte 12 maj

André Eriksson är leg psykolog med lång klinisk erfarenhet. Han är medlem i föreningen sedan länge och arbetar idag med psykologisk riskbedömning på försäkringsbolag.

Såhär presenterar han temat för mötet: "Intresset för hypnos har länge varit centralt. Numera är det en källa till personlig utveckling. Stephen Gallegos, PhD, och hans arbete inom Deep Imagery har verkligen inspirerat mig och kanske kan dagens medlemsmöte ge deltagarna egen inspiration i sitt inre och yttre arbete." På Steven Gallegos hemsida hittar du material om hans fascinerande arbete.

Anmäl dig till mötet här!

 


När själen sjunger, musikterapi
med fokus på röst och sång.

Workshop med Marit Eneström
den 19 september 18:30–20:30

Att använda rösten som en väg att komma i kontakt med läkande resurser har varit känt för oss människor sedan urminnes tider. Rösten är en viktig kommunikationskälla. Redan innan vi kan forma ord kommunicerar vi med vår röst för att få tidiga behov tillfredsställda. Röstens uttryck är en viktig källa till kommunikation mellan det lilla barnet och föräldern. Men vad händer när våra behov inte blir bemötta och lyssnade på? Tystnar vi? Stänger vi inne våra behov för att det är för smärtsamt att känna? Hur påverkar det våra framtida liv och relationer? Att arbeta med sång och röst inom musikterapi kan vara en väg att läka tidiga sår.

Under denna workshop kommer du att få prova på hur man kan arbeta med toning, resursskapande sång och improvisation utifrån musikterapeuten Diane Austins metod Vocal psychotherapy.

Marit Eneström är rytmik- sångpedagog samt musikterapeut och har arbetat 30 år med sång och rörelse som verktyg för självkännedom. Hon är utbildad i Vocal psychotherapy för Diane Austin och har studerat Voice and movement therapy för Lena Måndotter. Marit arbetar med ”Sång för hälsa och välbefinnande” och sångterapi både individuellt och i grupp. Hon frilansar även som körledare och sångerska med fokus på mångkulturell musik. Läs mer på hennes hemsida.

Välkommen till en lustfylld och lekfull träff på Musikterapicentrum, Grevgatan 43, hörnet Linnégatan, den 19 september. Kom i tid! Vi börjar 18.30 och håller på ca två timmar. Inga förkunskaper behövs. Du anmäler dig här.

 


Kamrathandledning på Zoom
6 oktober och 17 november kl 19:00

Till hösten ses vi vid två tillfällen för kamrathandledning. Det är ett tillfälle att få hjälp av kollegor och fokus är arbetet med hypnos. Vi brukar hinna ta upp två till tre ärenden. Tänk på sekretessen och gör en kortfattad presentation av din klient och det problem du vill ha hjälp med. Gruppen är öppen för alla.

Anmäl dig här!


Många vårhälsningar

Styrelsen

genom Ann Wilkens, ordförande

 Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2022 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Maria De Vylder
Ledamot: Louise Ehrenborg, ehrenborglouise2@gmail.com
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Dolores Hildebrand, dolores.hildebrand@gmail.com
Ledamot: Christina Lillieroth, christina.lillieroth@hypnosforeningen.se
Ledamot: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Ledamot: Elisabeth Persdotter
Ledamot: André Eriksson

Valberedning:
Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se,  sammankallande,
Anna Kharitonova, anna_kharitonova@yahoo.se,
Gabriella Rudstam, gabriella.rudstam@telia.com.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder