HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

Grundkurs i Valencia
26 september-2 oktober 2018

Grundkurs i Göteborg
Start 6-7-8 april 2018

Specialistkurs för psykologer

 

 

Utbildningsenkät

 

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Uno Janhagen, Kvistgränd 5, 179 62 Stenhamra.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-03-03

GRUNDUTBILDNINGAR

 


SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS
Västra KRETsen INBJUDER TILL
 

GRUNDUTBILDNING I HYPNOS DEL 1 OCH 2
i Valencia på Spaniens östkust

Tid: 26 september–2 oktober 2018, omfattning 64 timmar

Plats: Valencia, Spanien. Resa och boende bokar man själv . Valencia har bra flygförbindelser via Eurowings, Lufthansa, KLM. Boende finns på kurslokalen för 150 kr natten ,frukost ingår, finns sängkläder, toalettartiklar, handdukar, tvättmaskin. (Info Josefina Hansen). En uppsjö av hotell, hostels, lägenhetshotell finns att boka via hotels.com, eller booking.com.

Kostnad: kursavgift 18 000:- kr +moms.

Behöriga att söka: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård med legitimation från Socialstyrelsen, arbetar i ett team där hypnos används, eller studerande till sådant yrke, socionomer, auktoriserade av Socionomförbundet och i arbete under Patientsäkerhetslagen och beteendevetare med minst fil kand., basutbildning i psykoterapi och verksamma under handledning av leg psykoterapeut.
OBS! Genomförda grundkurser meriterar till 2-åriga utbildningar i Hypnos.

KURSBESKRIVNING.

 SFKH har hållit utbildningar i hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år. SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symtom och livssituation, stress- och ångesthantering samt prevention, mm.

Utbildningen ger

•  kunskap om hypnosens teoretiska och kliniska rötter, och utveckling till modern behandlingsform samt moderna tillämpning inom ramen för psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk och existentiell psykologi,

• kunskap om evidens för hypnos i psykosomatik-, trauma-, smärt-, ångest- och depressionsbehandling,

• kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet,

kunskap om hur vårdpersonal arbetar med förändrade medvetandetillstånd och imaginativa metoder utifrån olika kompetensområden och i team,

• grundkunskap om analytiska, utforskande, symtomlindrande och jagstärkande hypnos interventioner,

• kännedom om aktuella förklaringsmodeller om hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi.

Hypnosens teoretiska och kliniska rötter, utveckling till modern behandlingsform med förankring i neurologisk, psykodynamisk, kognitiv, relationell och utvecklingspsykologisk teori. Definition hypnos och förändrade medvetandetillstånd. Hypnos för att lugna och reglera spänning, oro och stress och smärta. Trance och självhypnos som jag-stärkande och läkande, bearbetande och omstrukturerande. Specifika hypnostekniker. Kreativa och icke verbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Fokusering och intensiv bearbetning på symbolisk och emotionell nivå. Konstruktivt användande av särskilda fenomen i behandlingsrelationen. Ramar, kontrakt och etik. Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Litteraturlista för individuella val

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005 2nd.ed) Hypnotherapeutic Techniques 2E. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 2003, 1, 36-43.

Enqvist, Björn: Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Sthlm: Insidan.

Hammond, C. (editor) (1990) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. W.W. Norton & Co. (Finns på amazon.com och adlibris.com)

Hunter, M.E. (2007) Healing Scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Carmarthen, Wales: Crownhouse Publ. (Utdrag spec. barn/ungdom.)

Wormnes, B, Hillestad, P & Wikström, P-O. (1992) Hypnos i teori, metodik och terapi. Sthlm: Natur & Kultur.

Ljudfiler för stresshantering, självhypnos, mm. Carolusson, S. Stresshantering I& II, Läkande Visualisering III, Kroppens inre lugn IV.

www.hypnosforeningen.se ”Frågor och svar”, Behandlings- och Behörighetsfrågor. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. ISH Code of Ethics.

Kursansvarig

Josefina Hansen

Lärare

Josefina Hansen: leg. tandläkare, psykoterapi steg I, cert. ego state.

Susanna Carolusson: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Stefan Fransson: leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, specialist i klinisk psykologi.

Ansökan och förfrågningar

skickas till Josefina Hansen josefina@tandhugget.se, 070-373 77 57.

Styrk din legitimation eller din högsta examen, uppge arbetsplats och arbetsgivare, personnummer och postadress. Besked om antagning meddelas löpande. Antagna bekräftas och garanteras sin plats löpande och när medlemsavgiften till SFKH och kursavgiften betalats in.

 

 

SFKH, SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS Västra KRETsen INBJUDER TILL

GRUNDKURS I HYPNOS OCH IMAGINATIVA METODER

Start 6 april 2018

Omfattning: 64 lektionstimmar

Tid: 6-7-8 april, 28-29 april, 15-16-17 juni 2018

 

 

 

 

 

 

KURSBESKRIVNING

SFKH har hållit utbildningar i hypnos för legitimerade vårdgivare sedan 40 år.

SFKH ingår i European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis, och är associerad till Ego State Therapy International; akademiska föreningar för statligt registrerade (legitimerade) behandlare.

SFKH organiserar endast kurser för personer i vårdyrken med legitimation från Socialstyrelsen. Kursen är ackrediterad som specialistkurs, av Sveriges Psykologförbund.

Hypnos har stark evidens för behandling av smärta, depression, stressrelaterade spänningstillstånd och även somatiska sjukdomar. Man lägger fokus på det som gagnar den unika patienten; orsakssammanhang, självkännedom, hantering av aktuella symptom och livssituation, stress- och ångesthantering samt prevention, mm.

TIDER

Fred 6 april 13:0018:00
Lörd 7 april 09:0016:00
Sönd 8 april 09:0016:40

Lörd 28 april 09:0016:00
Sönd 29 april 09:00-14:00

Fred 15 juni 09:0017:20
Lörd 16 juni 09:0015:20
Sönd 17 juni 09:0014:00

Plats: Andra Långgatan 44, ”Tandhugget”

Kostnad: 19 000:- kr +moms.

Utbildningen ger kunskap om hypnosens rötter och utveckling samt moderna tillämpning inom ramen för psykodynamisk, kognitiv, beteendeterapeutisk och existentiell psykologi,

kunskap om evidens för hypnos i psykosomatik-, trauma-, smärt-, ångest- och depressionsbehandling, kunskap om hur hypnos och imaginativa metoder kan tillämpas i det egna kliniska arbetet,

kunskap om hur vårdpersonal arbetar med förändrade medvetandetillstånd och imaginativa metoder utifrån olika kompetensområden och i team,

grundkunskap om analytiska, utforskande, symptomlindrande och jagstärkande hypnosinterventioner,

kännedom om aktuella förklaringsmodeller om hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi.

Kursinnehåll i 64 lt lärarledda seminarier

Hypnosens teoretiska och kliniska rötter, utveckling till modern behandlingsform med förankring i neurologisk, psykodynamisk, kognitiv, relationell och utvecklings-psykologisk teori. Definition hypnos och förändrade medvetandetillstånd. Hypnos för att lugna och reglera spänning, oro och stress. Trance och självhypnos som jag-stärkande och läkande, bearbetande och omstrukturerande. Specifika hypnostekniker. Kreativa och ickeverbala uttrycksformer samt gestaltande metoder med andning och kroppsfokus. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring.Fokusering och intensiv bearbetning på symbolisk och emotionell nivå. Konstruktivt användande av särskilda fenomen i behandlingsrelationen. Ramar, kontrakt och etik.

EXAMINATION

För godkänt resultat krävs 75 % närvaro. Professionellt omdöme i övningar.

Kriterier för godkänt, teori: Godkänd individuell hemuppgift.

Examination i klinisk tillämpning: Individuell tillämpning av hypnos med kurskamrat som ”patient” och lärare som observatör, med feedback och lärandediskussion. Kriterier för godkänt, praktik: Visad lyhördhet i övningar, för ”patientens” inre tillstånd och visad balans mellan en inlyssnande hållning och aktiva hypnosinterventioner. Deltagarna förväntas inte ha kompetens att använda hypnos efter kursen, men kommer att uppmuntras att praktisera klinisk hypnos under handledning innan och under fortsättningskursen.

Litteraturlista för individuella val

Barabasz, A. & Watkins, J. (2005 2nd.ed) Hypnotherapeutic Techniques 2E. Sussex/ New York: Brunner-Routledge. www.brunner-routledge.co.uk

Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis. London: Earlbaum. 327 s.

Carolusson, S. Hypnos och överföring i behandling av depression. Insikten, 2003, 1, 36-43.

Enqvist, Björn: Inbjudan till trance.

Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv. Sthlm: Insidan.

Gerge, A. (2013) Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Sthlm: Insidan.

Hammond, C. (editor) (1990) Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. W.W. Norton & Co. (Finns på amazon.com och adlibris.com)

Hunter, M.E. (2007) Healing Scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. Carmarthen, Wales: Crownhouse Publ. (Utdrag spec. barn/ungdom.)

Wormnes, B, Hillestad, P & Wikström, P-O. (1992) Hypnos i teori, metodik och terapi. Sthlm: Natur & Kultur.

Ljudfiler för stresshantering, självhypnos, mm. Carolusson, S. Stresshantering I& II, Läkande Visualisering III, Kroppens inre lugn IV.

www.hypnosforeningen.se ”Frågor och svar”, Behandlings- och Behörighetsfrågor. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. ISH Code of Ethics.

LÄRARKOLLEGIUM

Kursansvarig och lärare Josefina Hansen, leg. tandläkare psykoterapeut steg I, ego state certifierad.

Susanna Carolusson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Övriga lärare Sofia Strand, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens.

Lärare och Examinator specialistkursen Stefan Fransson, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarkompetens, specialist i klinisk psykologi.

ANSÖKAN

Behöriga att söka är Psykologer med legitimation från socialstyrelsen.

Ansökningsförfarande Skicka in din ansökan med e-post. Inkomna ansökningar beaktas så länge platser finns. Styrk din legitimation eller din högsta examen, uppge arbetsplats och arbetsgivare, personnummer samt din mejl- och postadress. Besked om antagning meddelas löpande. Antagna bekräftar och garanteras sin plats när medlemsavgiften till SFKH och kursavgiften betalats in (fakturera erhålles då ansökan inkommit).

Ansökan skickas till: Josefina Hansen. email; josefina@tandhugget.se

 

 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder