HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

Grundkurs i Stockholm
Start 5-7 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2018-01-29

 

 

Östra kretsen

Information från Östra kretsen

 

Inbjudan till SFKH:s stämma 10 mars 2018

 
Kära medlem!

Lördagen den 10 mars har Svenska föreningen för klinisk hypnos sin årsstämma. I samband med detta inbjuder Östra kretsen till en dag med föreläsningar och middag med underhållning på kvällen. Vi kommer att vara i Teaterstudio Ledermans lokal på Gästrikegatan 13 i Stockholm.

Vi har flera spännande föreläsningar att erbjuda och efter årsstämman även lite lättsammare inslag och förstås god mat och dryck. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor som delar hypnosintresset och utbyta tankar och erfarenheter. Så vi hoppas att många vill komma och också stannar under kvällen. Det finns tillgång till piano så om någon vill nyttja detta är det mer än välkommet.

Kostnaden är 950 kronor för föreläsningsdagen och då är kaffe med smörgås vid ankomst och kaffe på eftermiddagen inkluderat. För middag med ett glas vin, öl eller alkoholfritt samt underhållning betalar du ytterligare 400 kronor.

Det går bra att bjuda in kollegor eller vänner som kan vara intresserade av de teman som presenteras. De är varmt välkomna, men får betala 1 300 kronor för programmet under dagen. Middagen kostar samma för alla.

I ett separat bifogat dokument finns också en anmälningsblankett. Fyll i den och sänd den snarast och senast den 21 februari till annwilkens3@gmail.com. Du får sedan en faktura med anvisningar för betalning.

Varmt välkommen till SFKH:s Riksstämma i Stockholm!

Styrelsen i Östra kretsen

Ann Wilkens


Kallelse Årsmöte 2018

Årsmötet hålls kl 16:30 den 10 mars 2018 på Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, Stockholm.

.pdf Kallelse och dagordning för utskrift

 


Program 

 
  9:30  Registrering och kaffe

10:00  Välkommen Ann Wilkens, Ordförande Östra kretsen

10:15  Att skapa trygghet, hypnosbaserad metodik för terapeutisk förändring,
          exemplifierat via hur olika transbaserade metoder kan samverka för att
          hjälpa dysreglerade och traumatiserade patienter.
          Leg psykoterapeut Anna Gerge.

11:00  Paus

11:15  forts. Anna Gerge.

12:00  Lunch på egen hand. Det finns flera restauranger nära.

13:15  Hur hypnos kan bidra till rehabiliteringen av patienter efter stroke.
          Psykolog Jean-Michel Saury.

14:15  The concreteness of the self: How interoception can help understanding
          hypnosis. Psychiatrist, psychotherapist Flavio G. Di Leone.

15:15  Kaffe

15:30  Resurser vi kan använda för oss själva i ett krävande arbete. En stunds
          påfyllning och egenupplevelse. Psykolog Eva Eriksson Block och
          psykoterapeut Ann Wilkens.

16:30  Paus

16:45  SFKH Riks håller årsmötesförhandlingar.

18:00–23.00 Middag, hypnos-quiz, underhållning.

.pdf Program med abstacts för utskrift

 


Styrelsemedlemmar Hypnosföreningen, Östra kretsen

För verksamhetsåret 2017 ser styrelsen i Östra kretsen ut på följande sätt:

Ordförande: Ann Wilkens, annwilkens3@gmail.com
Kassör: Christer Lallerstedt, epost@psykologlallerstedt.se
Ledamot: Louise Ehrenborg, louise.ehrenborg12@bredband.net
Ledamot: Eva Eriksson-Block, eva.eriksson-block@telia.com
Ledamot: Anna Kharatinova, anna_kharitonova@yahoo.se
Ledamot: Elina Flortjärn, elina.flortjarn@ds.se
Suppleant: Jeanette Åberg, sq.inspiro@spray.se
Suppleant:
Jean-Michel Saury, jean-michel.saury@sll.se

Revisor: Charlotta Junström, charlotta.junstrom@tele2.se
Revisorssuppleant: Ksenia Startseva-Lora

Valberedning: Anna Gerge, anna@insidan.se, sammankallande,
Karin Jonhammar, Gabriella Rudstam.

Lokal informationsavgift: 70:– kr
PlusGiro: 79 80 03-0

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder