HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Frågor och svar om hypnos

Forskning om hypnos »»

Kommande utbildning

Grundkurs i Stockholm
Start 5-7 oktober 2017

Avancerad kurs i Ego State-terapi, Göteborg
Start 9 februari 2018

Kommande konferenser


XIV ESH congress i Manchester
Hypnosis - unlocking hidden potential
23-26 augusti 2017. Early bird nu!

 

 

 

INTERNATIONELLA NYHETER


The International Society of Hypnosis - ISH
Nyheter och nyhetsbrev

 


The European Society of Hypnosis - ESH
Nyheter och nyhetsbrev

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Uno Janhagen, Kvistgränd 5, 179 62 Stenhamra.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

Copyright © SFKH 2017-06-05

Välkommen!

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis. Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.

 

Kathy Steel gästar oss i Stockholm 16 sept 2017

Hypnos i arbetet med komplex ptsd och dissociativa störningar är temat för en endagars workshop med Kathy Steel från Atlanta, Georgia, USA.

Östra kretsen av sfkh arrangerar.

Inbjudan och program »»
 

 

Hypnos hjälper hjärnskadade att minnas bättre

I en ny dansk studie visar forskarna att alla patienter i försöket har fått en bättre minnesfunktion efter att ha fått hypnos.

Läs här artikel från DR som beskriver studieresultaten »»

 

Har man nytta av att gå grundkursen i hypnos?

Ja, läs här om Marina Karlsson Kalabics jobb som skolkurator! »»

Kan kbt berikas av psykodynamisk hypnosterapi?

Ja, läs Maria Hellgren De Vylders tillämpning av grundkursen här »»

Aktuella grundkurser »»

 

Lars Jesperson är död

Larz var veteran i föreningen och har varit ordförande i södra kretsen i många år. Han har hållit i ett stort antal kurser i föreningens regi. Förutom sin gedigna erfarenhet och kunskap var han begåvad med stort och värdefullt kontaktnät såväl nationellt som internationellt.
Efter en lång tids sjukdom har han nu lämnat oss i sorg och saknad.
 

 

Nr 4 2015 – Decembernumret finns nu för läsning. Logga in:

 

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose arrangerar föreläsningar och kurser som även kan vara tillgängliga för våra medlemmar »»

Workshop: Mark P. Jensen, Hypnosis for Chronic Pain Management, 21-22/1 -17 »»

Psykolog Consuelo Casula, 21-22/4 -17 »»

Psykolog Michael Yapko, 6-7/10 -17 »»

 

Hypnokairos är en nylanserad internationell webbtidskrift med hög ambition att vara ett kvalitativt alternativ, med bl a vetenskaplig kommitté för granskning av publicerad forskning, mm.

Besök gärna hemsidan  »»

 

Ny medlemsförmån:
Gratis presentation i Behandlarregistret

Villkor för ordinarie medlemmar »»

Villkor för kandidater »»

 

Lördag 1 februari 8:00 snackade Hanna, Kodjo och Martina hypnos med professor Gunnar Rosén. Ingen blev hypnotiserad den här gången, fokus är på hur hypnos fungerar och vad vi kan använda den till.

 

Hypnos istället för bedövning

Hypnos används ibland som ett alternativ till bedövning. Jesper träffar Julia som blev hypnotiserad inför sitt nageltrångs-ingrepp och läkaren Basil Finer som förklarar hur hypnos fungerar i P3 Institutet.

 

Bokanmälningar

Nils Norrsell: Hypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv: handbok för kliniker särskilt inom tandvården

Boken innehåller KBT- och hypnosteorier utformade efter ett synsätt som författaren funnit vara fruktbart. Den är tänkt som en handbok för nybörjare, främst inom tandvården. Den lämpar sig även för läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper inom vården samt för vissa pedagoger. Praktiska, särskilt utvalda exempel på användbara induktionsmetoder beskrivs utförligt.
Läs mer om boken
»»

 

Anna Gerge: Hypnosbaserad Ego State-terapi

Hypnosbaserad Ego State-terapi är den första svenska boken i ämnet.

Här anmäls boken av Susanna Carolusson, SFKH »»
 

Anna Gerge & Gunnar Rosén: Klinisk hypnos vid smärtbehandling. Metod och evidens

Syftet med boken sägs i förordet vara att skingra den "kvarstående skepsis" som ännu finns inom den skolmedicinska vården mot hypnosen som terapeutisk metod.

Här anmäls boken av Thomas Arvidsson, BTJ »»
 

Anna Gerge: Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv

Hur mycket används hypnos i klinisk verksamhet i dag? En hel del, om man får tro Anna Gerge, [som] skrivit en bok om hypnos som borde väcka många kliniskt verksamma psykologers intresse.

Här anmäls boken av Bodil Söderström, PT »»
 

    Susanna Carolusson:
    Det finns någon därinne och
    Det finns någon närvarande

    Susannas gripande och samtidigt realistiska
    beskrivning av Tobias öde är en inspirations-
    och kraftkälla.

    Läs Maj-Britt Lindahls bokanmälan  »»
 

 

Frågor och svar om seriös hypnosbehandling

Du kan ställa frågor om hur man kan använda hypnos i behandlingssammanhang

och vilka behörighetskrav som ställs.

Gå direkt till behandlingsfrågor!  Gå direkt till behörighetsfrågor!

 

Internationell sammanslutning för Ego State Therapy

En internationell sammanslutning för Ego State-terapi har bildats!
Främsta syftet är att värna om arvet från John & Helen Watkins genom att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningsprogram och uppmuntra till forskning. Hypnoskompetens är en förutsättning för Ego State-terapi och den nystartade ledningsgruppen representerar hypnosföreningar i Europa, Afrika, och Australien. Från USA finns Maggie Phillips med. Susanna Carolusson representerar SFKH i ESTI:s styrelse, som vice ordförande och med särskilt ansvar för samsyn i antagningskriterier, utbildningsprogram och examinationsnivåer.

Aktuellt:
Europeiska hypnoskolleger har visat stort intresse för att starta kurser med ESTI:s godkännande, så ESTI arbetar på att även samordna kvalitetskriterier för lärarkompetens i utbildningarna.

Kursplan för SFKH:s utbildning i Ego State Therapy, Avancerad »»

Godtagen som specialistkurs Sv Psykologförbund »»

Hemsida!

Kongressrapport från Bremen

 

Rapport från Heidelberg
The 4th Ego State Therapy World Congress

Referat från kongressen »»

 

Ansök om Europeiskt hypnoscertifikat

Bestämmelser och information »»

Ansökningsformulär »»

 

Alla medlemmar och hypnosvänner som har filmer om   hypnos på VIDEO eller DVD hemma i sina gömmor: Vi ska inventera vilka filmer i ämnet hypnos som finns i Sverige! Om du har någon film, och kan tänka dig att låna ut den, kontakta oss via e-post kansli@hypnosforeningen.se och meddela titel på dina filmer, hur låntagare når dig samt om du vill anmäla filmerna till ett gemensamt bibliotek i ESH. Du ansvarar själv för att göra upp med låntagare om lånevillkor; såsom lånetid och ev hyra.

Som ideell förening rekommenderar vi en maximal hyreskostnad om 50:- kr/film.

 

Det inkommer regelbundet frågor till oss i SFKH om vilka utbildningar i hypnos vi kan rekommendera när man önskar kombinera kurs med utlandsvistelse. Susanna ger här råd med vad man bör se upp med!
Läs mer »»

 

Nyheter från kretsarna:

Nytt från Norra Kretsen     Nytt från Stockholmskretsen     Nytt från Västra Kretsen     Nytt från Södra Kretsen

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder