HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

Frågor och svar om hypnos

Forskning om hypnos »»

Kommande utbildning

2-årig utbildning i klinisk hypnos, ESH-certifierande,
Göteborg, start 16/1 2016
Ackr. spec.-kurs, SvPsFb.

2-årig utbildning i klinisk hypnos, ESH-certifierande,
Stockholm, start 28 april 2016

Grundutbildning i klinisk hypnos i Stockhom
Start 8 september 2016

Kommande kurser

Introduktionskurs i klinisk hypnos i Lund
fredag 1-2 april 2016
Läs mer »»

Hypnos och imaginativa metoder, Göteborg
Grundkurs maj-aug 2016
Läs mer
»»

Avancerad kurs i Ego State-terapi, Göteborg
Ackrediterad som specialistkurs för psykologer. Kursstart 2 sept 2016

Kommande konferenser


XIV ESH congress i Manchester
Hypnosis - unlocking hidden potential
23-26 augusti 2017. Early bird nu!

 

 

 

INTERNATIONELLA NYHETER


The International Society of Hypnosis - ISH
Nyheter och nyhetsbrev

 


The European Society of Hypnosis - ESH
Nyheter och nyhetsbrev

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Uno Janhagen, Kvistgränd 5, 179 62 Stenhamra.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

 

 

Copyright © SFKH 2016-05-16

Välkommen!

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH, är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet är underställd Socialstyrelsens tillsyn, enligt Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis och International Society of Hypnosis. Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.

 

Nr 4 2015 – Decembernumret finns nu för läsning. Logga in:

 

Neurofeedback – ett ovanligt smart sätt att terapeutiskt inducera ett förändrat medvetandetillstånd via active alert hypnosis, eller?

Medlemsmöte i Östra kretsen 22 oktober 2016, inbjudan och program »»

 

Ture Arvidsson är död

SFKH:s hedersmedlem Ture Arvidsson har avlidit efter en längre tids sjukdom. Han blev 93 år.

Vi som var på föreläsning och årsmötet 5 mars hörde hans traditionella middagstal, som han höll, trots stora smärtor.


 

 

Ny medlemsförmån:
Gratis presentation i Behandlarregistret

Villkor för ordinarie medlemmar »»

Villkor för kandidater »»

 

Lördag 1 februari 8:00 snackade Hanna, Kodjo och Martina hypnos med professor Gunnar Rosén. Ingen blev hypnotiserad den här gången, fokus är på hur hypnos fungerar och vad vi kan använda den till.

 

Hypnos istället för bedövning

Hypnos används ibland som ett alternativ till bedövning. Jesper träffar Julia som blev hypnotiserad inför sitt nageltrångs-ingrepp och läkaren Basil Finer som förklarar hur hypnos fungerar i P3 Institutet.

 

Bokanmälningar

Anna Gerge: Hypnosbaserad Ego State-terapi

Hypnosbaserad Ego State-terapi är den första svenska boken i ämnet.

Här anmäls boken av Susanna Carolusson, SFKH »»
 

Anna Gerge & Gunnar Rosén: Klinisk hypnos vid smärtbehandling. Metod och evidens

Syftet med boken sägs i förordet vara att skingra den "kvarstående skepsis" som ännu finns inom den skolmedicinska vården mot hypnosen som terapeutisk metod.

Här anmäls boken av Thomas Arvidsson, BTJ »»
 

Anna Gerge: Hypnos i psykoterapeutiskt arbete. Ett integrativt perspektiv

Hur mycket används hypnos i klinisk verksamhet i dag? En hel del, om man får tro Anna Gerge, [som] skrivit en bok om hypnos som borde väcka många kliniskt verksamma psykologers intresse.

Här anmäls boken av Bodil Söderström, PT »»
 

    Susanna Carolusson:
    Det finns någon därinne och
    Det finns någon närvarande

    Susannas gripande och samtidigt realistiska
    beskrivning av Tobias öde är en inspirations-
    och kraftkälla.

    Läs Maj-Britt Lindahls bokanmälan  »»
 

 

Frågor och svar om seriös hypnosbehandling

Du kan ställa frågor om hur man kan använda hypnos i behandlingssammanhang

och vilka behörighetskrav som ställs.

Gå direkt till behandlingsfrågor!  Gå direkt till behörighetsfrågor!

 

Internationell sammanslutning för Ego State Therapy

En internationell sammanslutning för Ego State-terapi har bildats!
Främsta syftet är att värna om arvet från John & Helen Watkins genom att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningsprogram och uppmuntra till forskning. Hypnoskompetens är en förutsättning för Ego State-terapi och den nystartade ledningsgruppen representerar hypnosföreningar i Europa, Afrika, och Australien. Från USA finns Maggie Phillips med. Susanna Carolusson representerar SFKH i ESTI:s styrelse, som vice ordförande och med särskilt ansvar för samsyn i antagningskriterier, utbildningsprogram och examinationsnivåer.

Aktuellt:
Europeiska hypnoskolleger har visat stort intresse för att starta kurser med ESTI:s godkännande, så ESTI arbetar på att även samordna kvalitetskriterier för lärarkompetens i utbildningarna.

Kursplan för SFKH:s utbildning i Ego State Therapy, Avancerad »»

Godtagen som specialistkurs Sv Psykologförbund »»

Hemsida!

Kongressrapport från Bremen

 

Rapport från Heidelberg
The 4th Ego State Therapy World Congress

Referat från kongressen »»

 

Ansök om Europeiskt hypnoscertifikat

Bestämmelser och information »»

Ansökningsformulär »»

 

Alla medlemmar och hypnosvänner som har filmer om   hypnos på VIDEO eller DVD hemma i sina gömmor: Vi ska inventera vilka filmer i ämnet hypnos som finns i Sverige! Om du har någon film, och kan tänka dig att låna ut den, kontakta oss via e-post kansli@hypnosforeningen.se och meddela titel på dina filmer, hur låntagare når dig samt om du vill anmäla filmerna till ett gemensamt bibliotek i ESH. Du ansvarar själv för att göra upp med låntagare om lånevillkor; såsom lånetid och ev hyra.

Som ideell förening rekommenderar vi en maximal hyreskostnad om 50:- kr/film.

 

Det inkommer regelbundet frågor till oss i SFKH om vilka utbildningar i hypnos vi kan rekommendera när man önskar kombinera kurs med utlandsvistelse. Susanna ger här råd med vad man bör se upp med!
Läs mer »»

 

Nyheter från kretsarna:

Nytt från Norra Kretsen     Nytt från Stockholmskretsen     Nytt från Västra Kretsen     Nytt från Södra Kretsen

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder